Tech Blog

EBA:s riktlinjer för outsourcing av bank- och finansverksamhet träder i kraft

Som Delphi tidigare har berättat om på bloggen har den europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerat nya riktlinjer för outsourcing av bank- och finansverksamhet vilka, enligt Finansinspektionen, ska jämställas med svenska allmänna råd och rekommendationer. Igår, den 30 september 2019, trädde riktlinjerna i kraft.

Riktlinjerna är relativt omfattande, bl.a. med nya krav på dokumentation av samtliga outsourcingavtal, samt krav på att en policy för outsourcing finns. Vidare innebär riktlinjerna att själva outsourcingavtalet ska innehålla vissa typer av villkor som i praktiken kan vara svåra att hantera. Det är inte osannolikt att Finansinspektionen kommer med förtydliganden av den närmare tillämpningen av riktlinjerna, vilket skulle vara välkommet.