Tech Blog

Finansinspektionen tillämpar riktlinjer för outsourcing

Finansinspektionen (FI) meddelade den 4 juli att de ämnar tillämpa Europeisk bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om utkontraktering (outsourcing). Vårt första inlägg om de nya riktlinjerna går att läsa här.

Enligt FI:s pressmeddelande ska EBA:s riktlinjer jämställas med svenska allmänna råd och rekommendationer. FI kommer i dagsläget inte komma med nya föreskrifter på området. Det betyder att FI:s föreskrifter i FFFS 2014:1 fortsatt kommer att vara tillämpliga på bankers och finansinstituts outsourcing av verksamhet.

Finansinspektionens pressmeddelande kan läsas här.