Tech Blog

EU-kommissionen antar EU-U.S Privacy Data Framework

EU-kommissionen har idag, 10 juli, gått ut med ett pressmeddelande om att man antagit det nya ramverket ”EU-U.S Data Privacy Framework”. Detta innebär att kommissionen beslutar, i enlighet med artikel 45.3 i GDPR, att USA har en adekvat skyddsnivå, jämförbar med den i EU, för personuppgifter som överförs från EU till amerikanska företag enligt det nya ramverket.

I praktiken innebär detta att EU-kommissionen anser att personuppgifter kan flöda säkert från EU till amerikanska företag som ansluter sig till ramverket, utan något behov av att behöva komplettera med ytterligare skyddsåtgärder.

Delphi kommer att analysera och bevaka följderna av EU-kommissionens beslut och återkomma med mer information i Delphi Tech Blog. Delphi har tidigare skrivit om processen med att ta fram det nya ramverket, bland annat här, här och här.

Pressmeddelandet från EU-kommissionen, samt tillhörande Q&A om vad beslutet innebär kan läsas i sin helhet här och här.

 

Denna artikel är skriven av Associate Olivia Svedmark.