Tech Blog

EU-kommissonen inleder förfarande mot X för överträdelser mot Digital Services Act

Den 25 april 2023 utsåg kommissionen 19 tjänster som anses vara ”mycket stora onlineplattformar” och ”mycket stora onlinesökmotorer” i enlighet med definitionen i Digital Services Act (DSA). X, tidigare känt som Twitter, var en de tjänster som omfattades efter att ha rapporterat att företaget har 112 miljoner aktiva användare per månad i EU. Delphi har tidigare skrivit om Digital Services Act här.

Kommissionen har nu inlett ett formellt förfarande för att avgöra om X kan ha brutit mot DSA på områden som rör riskhantering, innehållsmoderering, dark patterns, reklamtransparens och datatillgång för forskare. Beslutet har tagits baserat på den preliminära undersökning som genomförts avseende bland annat den stora mängd felaktig information om Hamas attack mot Israel den 7 oktober som spridits på plattformen. Detta är det första formella förfarande som kommissionen inlett med hänvisning till DSA.

Kommissionen kommer nu att fortsätta samla in bevis, bland annat genom att begära in ytterligare information och genomföra intervjuer eller inspektioner. Inledandet av det formella förfarandet ger även kommissionen befogenhet att vidta ytterligare verkställighetsåtgärder, såsom vissa interimistiska åtgärder och beslut. Kommissionen har också befogenhet att godkänna eventuella åtaganden som X kan komma att göra för att åtgärda de omständigheter som är föremål för förfarandet.

I DSA fastställs inte någon lagstadgad tidsfrist för att avsluta formella förfaranden. Hur länge en omfattande undersökning kan pågå beror bland annat på hur komplicerat ärendet är, i vilken utsträckning det berörda företaget samarbetar med kommissionen och hur rätten till försvar utövas. X har i ett första uttalande meddelat att de är fast beslutna att följa DSA och att samarbeta med kommissionen. I uttalandes anges vidare att ”X fokuserar på att skapa en säker och inkluderande miljö för alla användare av vår plattform, samtidigt som vi skyddar yttrandefriheten, och vi kommer att fortsätta att arbeta outtröttligt mot detta mål”.

 

Denna artikel är skriven av Associate Petri Dahlström.