Tech Blog

EU-varumärken efter Brexit – det här behöver ni tänka på

Vid årsskiftet 2020/2021 blev Brexit till sist ett faktum. Då Storbritannien inte längre tillämpar EU-rätt, påverkar utträdet ur EU en mängd olika frågor – däribland registreringen av EU-varumärken. Registrering av ett EU-varumärke ger skydd för varumärket i EU:s samtliga medlemsländer. Tidigare innefattade detta skydd även Storbritannien, men sedan den 31 december 2020 har innehavaren av ett EU-varumärke inte längre skydd i Storbritannien under denna varumärkesregistrering.

Vissa praktiska lösningar har dock tillkommit för att göra övergången efter Brexit smidigare. Redan registrerade EU-varumärken omvandlades den 1 januari 2021 till nationella brittiska varumärkesregistreringar. Det innebär att om ni innan den 1 januari 2021 hade ett registrerat EU-varumärke har ni efter detta datum två varumärkesregistreringar, en för EU och en för Storbritannien. Den nationella registreringen i Storbritannien är en kopia av EU-varumärket och omfattar således samma varor och tjänster och har samma ansökningsdatum, registreringsdatum och förnyelsedatum som EU-registreringen.

Om ni den 1 januari 2021 hade en pågående ansökan om registrering av ett EU-varumärke kommer det att vara möjligt att under nio månader ge in en kompletterande ansökan om registrering av en motsvarande nationell rättighet i Storbritannien. Det kommer alltså vara möjligt att under en övergångsperiod komplettera en pågående ansökan om registrering så att den även omfattar Storbritannien.

Vid förnyelse av ett EU-varumärke före den 31 december 2020 förnyas ansökan i Storbritannien automatiskt. Vid förnyelser av EU-varumärken efter den 1 januari 2021 behöver en separat förnyelse göras av det nya nationella varumärke som automatiskt skapades den 1 januari 2021, om fortsatt skydd önskas i Storbritannien.

Om ni önskar registrera ett nytt varumärke som ger skydd i både EU och Storbritannien måste separata ansökningar lämnas in till EUIPO samt brittiska Intellectual Property Office.

I ljuset av Brexit rekommenderar vi att ni ser över era varumärkesregistreringar och säkerställer att ni har önskat skydd för era varumärken både i EU och i Storbritannien.