Tech Blog

Idag diskuteras dataskyddsfrågor i RIF-rådet

Idag möts Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet). I RIF-rådet samlas justitie- och inrikesministrarna från EU:s medlemsländer ungefär varannan månad för att diskutera utvecklingen och genomförandet av samarbetet och den gemensamma politiken på detta område. Rådet antar numera tillsammans med Europaparlamentet EU-lagstiftning inom hela området för rättsliga och inrikes frågor.

Enligt mötesagendan (sid. 9) för dagens möte i RIF-rådet kommer bland annat dataskyddsfrågor att diskuteras:

Friday 6 December 2013 – Justice and Home Affairs Council – Justice Issues
Justice ministers will have a discussion on the concept on the one-stop-shop mechanism, covering also the mechanism for judicial review and judicial redress, which are articulated in Chapter VIII of the draft general data protection regulation.