Tech Blog

IMY fattar beslut i 1177-ärendet

I förra veckan, den 8 juni 2021, meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) flera beslut efter sin granskning av det så kallade ”1177-ärendet”.

Utredningen inleddes efter en incident under 2019 då det i media avslöjades att en mängd inspelade samtal till sjukvårdsrådgivningen 1177 legat tillgängliga öppet på en webbserver.

Granskningen har omfattat sjukvårdsrådgivningen 1177 som är en sjukvårdstjänst som ägs av alla Sveriges regioner likväl som flera andra aktörer som varit inblandade i hanteringen och besvarande av samtal till 1177.

IMY anser att företagen Medhelp och Voice Integrate är huvudansvariga för incidenten. Medhelp har besvarat samtal till 1177 från regionerna Stockholm, Sörmland och Värmland. Voice Integrate har på uppdrag av Medhelp ansvarat för växelfunktionalitet och inspelningen av samtalen.

Som ett resultat av granskning har IMY utfärdat sanktionsavgifter på 12 miljoner kr till Medhelp, 650 000 kr till Voice Integrate, 500 000 kr till Region Stockholm och 250 000 kr vardera till Region Sörmland och Region Värmland.

Tillsynsärendena och besluten innehåller många intressanta aspekter, inte minst rollfördelningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och deras respektive ansvar. Delphi kommer att återkomma med en närmare analys av 1177-ärendet.