Tech Blog

Ett år kvar innan sanktionsavgifter införs vid brott mot konsumentregler

Om ett år, den 28 maj 2022, införs nya regler på konsumentområdet. Det rör sig dels om nya och förändrade krav på vilken information som ska ges till konsumenter och dels om ett utökat sanktionssystem där sanktionsavgifter införs vid brott mot flertalet konsumentregler.

De nya reglerna är ett resultat av EU:s satsning New Deal for Consumers och ett nytt EU-direktiv som syftar till att modernisera det nuvarande konsumenträttsliga regelverket inom EU.

Reglerna ska börja tillämpas i alla EU-länder från och med den 28 maj 2022, men det är ännu inte helt klart exakt hur varje land kommer att införa de nya reglerna. I Sverige redovisades nyligen den utredning som fått i uppdrag att föreslå hur EU-direktivets regler ska införas i svensk rätt. Utredningen kallas Utredningen om ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17) och är alltså än så länge bara ett förslag på hur reglerna kommer se ut i Sverige.

Nedan beskriver vi kort de nya regler som väntar och hur de föreslås införas i svensk rätt.

Nya informationskrav
Den 28 maj 2022 införs till att börja med ett flertal nya regler som syftar till att modernisera och anpassa konsumentreglerna efter den ökande digitaliseringen. I Sverige föreslås ändringar i ett flertal olika lagar med anledning av de nya reglerna, bland annat i marknadsföringslagen, distansavtalslagen och prisinformationslagen.

Det föreslås bland annat regler om att konsumenter ska få tydlig information kring hur konsumentrecensioner behandlas och dessutom införs ett uttryckligt förbud mot falska eller manipulerade konsumentrecensioner. Även marknadsplatser online kommer träffas av nya krav. Dessa ska exempelvis informera om vilka kriterier som används för hur sökresultat på marknadsplatsen rankas och om rankning av en produkt påverkats av att säljaren bakom produkten i fråga betalat för att få sin produkt högre rankad. Ett annat exempel på nya regler är utökade informationskrav vid distansköp och förändrade regler om ångerrätt – bland annat föreslås att konsumenten inte ska kunna ångra gåvor och gratistjänster medan avtal om digitala tjänster eller digitalt innehåll (t.ex. en streamingtjänst eller e-bok) där konsumenten endast betalat med sina personuppgifter ska kunna ångras under vissa förutsättningar.

Vi kommer att återkomma till dessa regler här på Delphi Tech Blog framöver där vi förklarar vad de innebär mer i detalj.

Sanktionsavgifter införs
Den stora, och kanske mest uppmärksammade, nyheten nästa år är att det kommer införas sanktionsavgifter vid brott mot flertalet konsumentregler. I Sverige föreslås att sanktionsavgifter på upp till tio procent av ett företags årsomsättning ska kunna dömas ut om företaget bryter mot konsumentreglerna.

Sanktionsavgifterna föreslås kunna dömas ut vid brott mot vissa specifika konsumentregler, bland annat vid:
– bristande information till konsumenter innan och efter ett distansköp, exempelvis i orderbekräftelsen;
– brott mot marknadsföringslagen, exempelvis vid vilseledande marknadsföring;
– bristande prisinformation; och
– oskäliga avtalsvillkor gentemot konsumenter. Detta kan exempelvis vara fallet om ett företag kräver att ångerrätt eller reklamation ska utövas på ett visst sätt trots att sådana krav inte kan ställas upp enligt lag.

Den svenska utredningen föreslår något striktare krav på hur sanktionsavgifterna ska regleras än vad som ställs upp i EU-direktivet. Som ovan nämnts föreslås att sanktionsavgiften ska kunna uppgå till tio procent av ett företags årsomsättning istället för fyra procent som anges i EU-direktivet. Dessutom innehåller EU-direktivet vissa begränsningar kring när sanktionsavgifter ska kunna dömas ut, så som att en avgift endast kan bli aktuell vid överträdelser som påverkar konsumenter eller marknader i flera länder (s.k. utbredda överträdelser) och enbart vid fortsatta överträdelser. I Sverige föreslås inga sådana begränsningar utan en sanktionsavgift ska kunna bli aktuell även vid överträdelser som bara påverkar den svenska marknaden och vid förstagångsöverträdelser.

Sanktionsavgifterna tillsammans med de nya informationskraven kommer bli verklighet om ett år, den 28 maj 2022. Det är därför hög tid för er som säljer till konsumenter att börja förbereda er genom att bland annat göra en juridisk granskning av er sajt, era villkor och rutiner för att säkerställa att konsumentreglerna följs en gång för alla.

Hör gärna av er till någon i Delphis team för e-handelsjuridik om ni har några frågor om de nya reglerna.

Agnes Hammarstrand

Partner / Advokat

Göteborg

Agnes Hammarstrand

Anna Ersson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson

Louise Sundström

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Louise Sundström