Tech Blog

Integritetsskyddsmyndigheten växer

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) väntas få en anslagsökning med 56 miljoner kronor i nästa års statsbudget. Nu meddelar myndigheten att man har för avsikt att rekrytera cirka 50 nya medarbetare. Det blir framför allt fler jurister men även it- och informationssäkerhetsspecialister och administrativa handläggare.

IMY:s totala anslag för år 2023 kommer uppgå till knappt 173 miljoner kronor. Det innebär en ökning med cirka 40 % jämfört med 2022 års nivå. Vi har tidigare skrivit om att IMY inte anser att man klarar av att utreda och fatta beslut i tillräckligt många tillsynsärenden. Det lär således vara ett välkommet tillskott för myndigheten och det ska bli mycket intressant att följa vilken effekt det får.

På samma tema kan det vara intressant att undersöka hur mycket resurser IMY har haft jämfört med motsvarande tillsynsmyndigheter i ett urval av andra medlemsländer. En jämförelse av 2022 års budgetnivåer indikerar att IMY har haft en förhållandevis stor budget med hänsyn till Sveriges befolkningsstorlek.

Medlemsland Budget år 2022 (storlek i EUR enligt Europeiska Dataskyddsstyrelsen) Vår omräkning till budget per capita i EUR (befolkning år 2021 enligt Google)
Sverige 11 900 000 1,14
Danmark 7 887 665 1,35
Nederländerna 28 695 000 1,64
Belgien 9 729 241 0,84
Finland 4 480 000 0,81
Tjeckien 6 417 260 0,60
Frankrike 23 950 000 0,35
Polen 9 175 961 0,24
Tyskland (budget för samtliga 18 dataskyddsmyndigheter) 114 086 030 1,37