Tech Blog

Lansera e-handel internationellt? Gå inte på några juridiska minor.

Historierna om hur företag har åkt på juridiska minor internationellt är många. Det är allt från varor som fastnar i tullen till juridiska tvister. Vårt team av e-handelsjurister blir ofta kontaktade av företag som ska lansera internationellt. De har hört historier om hur företag som lanserar i Tyskland blir kontaktade av myndigheter, konkurrenter eller advokater om inte informationen på sajten är rätt.

Eftersom informationen på en sajt är så pass synlig är riskerna stora att någon utomstående upptäcker bristerna. Därför är ett bra första steg för att undvika problem att säkerställa att allt ser rätt ut på sajten. I många länder är dock reglerna inte så annorlunda jämfört med de svenska reglerna som man kan tro.

I detta inlägg går vi igenom några vanliga misstag och vad man ska tänka på från ett juridiskt perspektiv innan en internationell lansering av en e-handel.

Undvik dyra misstag
Det finns många misstag att begå när det kommer till juridiken online. Ett vanligt misstag är att strunta helt i juridiken. Detta resulterar ofta i en oproffsig sajt samt ett oseriöst intryck och kan även innebära risk för böter, tvister och andra sanktioner. Detta alternativ blir billigt i början, men ofta dyrt på sikt. Ett annat vanligt misstag är att lägga för mycket pengar på juridiken – genom att kontakta en advokat per land istället för att ha en duktig e-handelsadvokat som har en helhetsöverblick. Många regler är identiska eller snarlika inom EU och EES-området. Om man inte säkerställer att allt är rätt innan sajten översätts följer misstagen med i varje översatt version. Det kan bli dyrt att rätta till.

Konsekvenserna av att lagar och bestämmelser inte efterföljs kan vara allt från lindrigare varianter, såsom badwill och minskad försäljning, till förelägganden som ofta förenas med höga viten eller böter.

Vad bör man göra?
Det finns många juridiska krav på en sajt. De flesta kraven rör informationen på sajten. Innan man lanserar internationellt bör företag som lanserar e-handel göra följande:
• Säkerställ/dubbelkolla så ni har rätt varumärkesskydd och domännamn för att lansera internationellt.
• Säkerställ att ni har bra avtal med leverantörer och att dessa avtal täcker den internationella lanseringen med ökad volym som följd.
• Gör en juridisk granskning av sajten och orderflödet.
• Se över eller ta fram nya köpvillkor och övriga juridiska texter.
• Gör en kontroll så att GDPR hanterats på rätt sätt. Låt göra en granskning av er integritetspolicy och information om cookies samt eventuella samtycken, kundklubb, chatt och/eller portal.
• Vid försäljning utanför EU, stäm av med någon som kan skatt, moms och tullagstiftning så ni inte går på minor eller riskerar att varor fastnar i tullen.

Många av ovan punkter är sådant som företag egentligen bör göra även innan lansering i Sverige, men det blir än viktigare före lansering internationellt. Oavsett är det en viktig ”check-point” att göra det rätt före sin internationella lansering så inte felen följer med vid översättning, som vi varit inne på innan.

Hur hanteras specialkrav i olika länder, t.ex. Tyskland?
Som vi varit inne på ovan är reglerna i stor utsträckning likadana inom EU och EES (vilket innefattar Norge). Vissa skillnader finns dock, t.ex. vad gäller hur länge konsumenter har rätt att reklamera och huruvida man kan skicka nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring utan samtycke. EU försöker lagstifta bort de sista skillnaderna och har lagt förslag på lagändringar. Några nya regler har redan klubbats igenom, läs om mer om ett axplock av de nya konsumentreglerna här.

Gör man s.k. ”EU-villkor” i vilka man anstränger sig för att endast följa EU-regler så följer man alltså de flesta regler i EU (och EES), men vissa avvikelser kan finnas. Har man en begränsad ekonomi men ändå lanserar internationellt är det viktigaste att göra EU-villkoren helt rätt och granska sajten från ett EU-perspektiv. Vill man därutöver få alla detaljer att stämma land för land bör man gå vidare och stämma av och anpassa EU-villkoren för varje land. För att inte betala mer än det absolut nödvändigaste bör man samordna detta via en advokatbyrå som är specialiserad på e-handel. Annars är risken att texter görs om i onödan och att lokal jurist/advokat lägger tid på sådant som redan är gjort. Då betalar man för samma sak om och om igen. I många länder behöver knappt något ändras.

Utanför EU är det lite mer omständligt då reglerna kan skilja sig åt mycket mer. Många komponenter är dock lika och har man gjort allt helt rätt enligt EU-reglerna har man mycket att vinna även utanför EU.

Många nya regler på gång
Inom EU kommer ständigt nya regler för e-handel. Detta beror på EU:s jätteprojekt ”Digital Single Market” som syftar till att skapa samma regler i hela EU. En del i projektet har varit lanseringen av GDPR och nu förhandlas bl.a. nya regler för direktmarknadsföring, cookies samt konsumentregler.