Tech Blog

Ny vägledning från EDPB om gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och biträde antagen för samråd

Ny vägledning från EDPB om gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och biträde antagen för samråd

Den 2 september 2020 antog den Europeiska dataskyddsstyrelsen (”EDPB”) en vägledning om begreppen personuppgiftsansvarig och biträde för samråd.

I och med att GDPR trädde ikraft ändrades inte begreppen personuppgiftsansvarig och biträde. I en nyhetsnotis på Datainspektionens hemsida uttalar sig dock Elisabeth Jilderyd, jurist och internationell samordnare på Datainspektionen, på följande sätt:

”I praktiken, med dagens allt mer komplexa it-system och flöden av personuppgifter, kan det […] vara svårt att bedöma vilken organisation som faktiskt är personuppgiftsansvarig och vilken som är biträde. Det har funnits ett stort behov av vägledning på det här området.”

Syftet med vägledningen är således att förtydliga hur gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och biträde ska ske vid behandling av personuppgifter samt att förtydliga vilka skyldigheter som följer med respektive roll.

Vägledningen är ämnad att ersätta Artikel 29-gruppens vägledning (WP 169) om registeransvarig och registerförare. Samrådet är öppet till och med den 19 oktober 2020. Efter att samrådet avslutats kommer EDPB att publicera en slutversion av vägledningen.