Tech Blog

Vad är cookies och finns det några lagar som reglerar hur vi får använda cookies?

ARTIKELSERIE OM COOKIES

Artikel 1: Vad är cookies och finns det några lagar som reglerar hur vi får använda cookies?

Denna artikelserie handlar om olika juridiska frågeställningar kopplade till cookies. Det här är den första artikeln av flera och innehåller en introduktion till vad en cookie är och den lagstiftning som gäller när du använder cookies. Vi hjälper dig helt enkelt att identifiera i vilka situationer du behöver ta hänsyn till reglerna om cookies.

Cookies innebär att uppgifter på något sätt ”lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning” enligt 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Ofta definieras detta som små datafiler som laddas ner till en hemsidebesökares smartphone eller dator och sen används för att lagra information om besökare och deras användning av en hemsida. Det kan handla om information om IP-adress, köpmönster, skärmupplösning och mycket mer. Definitionen av cookies är teknikneutral och bred – med syfte att träffa många typer av teknik.

Så snart ni kan konstatera att ni använder cookies (eller motsvarande teknik) på er hemsida, app eller liknande gäller reglerna i 6 kap. 18 § LEK. Det är dock inte alltid helt enkelt att avgöra vem som ansvarar för användningen av cookies. I nästföljande artiklar kommer mer information om vad det innebär att reglerna är tillämpliga på er användning av cookies samt i vilka fall ni ansvarar för användningen av cookies.

I många fall innebär användning av cookies dessutom att ni behandlar personuppgifter på grund av den information som dessa cookies samlar in eller på annat sätt behandlar. I dessa fall behöver ni även ta hänsyn till kraven i GDPR. Om du använder marknadsföringscookies behöver du dessutom följa gällande regler om marknadsföring.


Relaterat innehåll