Tech Blog

Nytt utkast till e-Privacy-förordning från Kroatien

Kroatien är för närvarande det medlemsland som innehar ordförandeklubban i EU-rådet och har inom ramen för ordförandeskapet lanserat ett reviderat utkast till e-Privacy-förordning.

Det nya förslaget innehåller vad man nog får kalla smått radikala nyheter. ”Berättigat intresse” introduceras nämligen som rättslig grund för behandling av ett flertal olika typer av uppgifter. Bland annat föreslås leverantörer av elektroniska kommunikationsnät och tjänsteleverantörer få behandla metadata respektive samla in information från slutanvändares terminalutrustning (d.v.s. cookies) med stöd av ett berättigat intresse om inte individens integritetsintresse väger tyngre. Om ändringarna blir verklighet skulle till exempel behovet av att samla in samtycken vid användning av cookies minska jämfört med tidigare utkast till e-Privacy-förordning.

Det närmast föregående utkastet (i raden av utkast) lanserades under Finlands ordförandetid 2019 och har som vi skrev om i en tidigare notis hunnit röstas ned i en EU-parlamentarisk kommitté. Förslaget ansågs inte erbjuda tillräckligt skydd för den personliga integriteten. Med tanke på att det nya förslaget från Kroatien i praktiken innebär ytterligare uppmjukningar till nackdel för integritetsskyddet får nog sannolikheten för att det ska bli verklighet anses vara låg men vi bevakar självklart den fortsatta händelseutvecklingen.

Kroatiens förslag går att läsa i sin helhet här.