Tech Blog

PTS genomför granskning av webbplatsers hantering av kakor (cookies)

Den 11 februari 2014 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att den kommer att inleda en granskning av hur ett urval av webbplatser hanterar kakor (cookies). De webbplatser som omfattas är sådana som har ett större antal besökare, såsom webbplatser tillhörande sociala medier, myndigheter och nyhetsdistributörer.

En kaka, eller cookie, är en textfil som lagras i datorn som används för att besöka en webbplats. Anledningen till att kakor används kan vara att besökaren ska få tillgång till olika funktioner på webbplatsen, men kakor kan även användas för att följa hur en besökares internetanvändning ser ut. Sådan information kan bland annat användas för anpassad reklam i de internetannonser som uppenbaras vid besök på olika webbplatser. Eftersom kakor kan möjliggöra uppsamling av information som kan utgöra personuppgifter, är granskningen betydelsefull även ur ett personuppgiftsperspektiv.

Syftet med granskningen är att PTS ska kunna ge en tydligare vägledning för information som ska lämnas och hur samtycke ska inhämtas i samband med användning av kakor, eftersom sådan användning kan vara känslig ur integritetssynpunkt. PTS förhoppningen är att fler aktörer, till följd av granskningen, kommer att följa kraven på information om ändamålet med användningen av kakor och kravet på inhämtande av samtycke. Kraven återfinns i 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”).

Data Protection Blog inväntar med spänning resultatet av PTS granskning.