Tech Blog

Senaste nytt från Europaparlamentet: 621 – 10 för dataskyddsförordningen

Som vi nämnde i inlägget tidigare idag har Europaparlamentet hållit omröstning om förslaget till dataskyddsförordning. Vi kan nu meddela att Europaparlamentet, för en knapp timme sedan, med en överväldigande majoritet röstade fördataskyddsförordningen. Vid omröstningen i plenum (vilket innebär att alla ledamöter har möjlighet att delta i röstningen) röstade 621 ledamöter för och 10 ledamöter röstade mot dataskyddsförordningen. 22 ledamöter lade ned sina röster. Att förslaget antogs av en stor majoritet av ledamöterna får även sägas vara en viktig politisk signal för den fortsätta lagstiftningsprocessen.

Att Europaparlamentet nu har röstat för dataskyddsförordningen innebär att förslaget till dataskyddsförordning är fastställt av parlamentet och inte kan ändras efter att parlamentets sammansättning ändras till följd av valen i maj. Europaparlamentet antog det förslag som presenterats av LIBE-utskottet. Det är nu upp till Jan Philipp Albrecht, ansvarig parlamentsledamot och medlem i LIBE-utskottet, att förhandla förslaget vidare med Rådet i den fortsatta lagstiftningsprocessen.

För att dataskyddsförordningen i den form som Europaparlamentet röstat igenom ska antas som lagstiftning, måste den även antas av Rådet. Som vi tidigare har nämnt här på bloggen har Rådet under sitt möte den 4 mars 2014 diskuterat frågor rörande dataskyddsförordningen och då visat ett brett stöd för principen att företag utanför EU måste tillämpa dataskyddsförordningen i sin helhet när de erbjuder tjänster till konsumenter inom EU. Nästa möte i Rådet hålls den 4 juni 2014.

Målet är att dataskyddsförordningen ska antas som lagstiftning före utgången av 2014 och träda i kraft under 2016. Det återstår dock att se vilken ståndpunkt Rådet kommer att anta i förhållande till Europaparlamentets förslag. Vi håller er självklart uppdaterade om utvecklingen!