Tech Blog

Smarta nyhetsbrev – beslut från danska tillsynsmyndigheten

Den danska tillsynsmyndigheten fattade i slutet av december förra året ett beslut gällande så kallade ”smarta” nyhetsbrev. Smarta nyhetsbrev innebär att avsändaren kan förstå om nyhetsbreven når fram till mottagaren och hur många som öppnar nyhetsbreven. Smarta nyhetsbrev kan även ha funktioner för att förstå vilka delar av ett nyhetsbrev som mottagarna har varit mest intresserade av. Många företag har smarta nyhetsbrev utan att känna till att det finns vissa juridiska utmaningar kring detta – missa därför inte att kontrollera om era nyhetsbrev har en funktion som innebär att mottagandet på något sätt analyseras.

De smarta nyhetsbreven fungerar med hjälp av en teknik som samlar in information om mottagaren, exempelvis om när mottagaren öppnat nyhetsbrevet och vad denne klickat på. Informationen gör att avsändaren kan spåra mottagarens onlinebeteende och kan optimera nyhetsbreven. I det danska beslutet hade avsändaren inte inhämtat något samtycke för analysen i sina nyhetsbrev och hade inte heller informerat om att analysen skedde för alla mottagare av nyhetsbreven.

Den danska tillsynsmyndigheten kom i sitt beslut fram till att avsändaren av nyhetsbreven brutit mot artikel 6.1 a i GDPR genom att inte inhämta något samtycke för behandlingen samt artikel 13 i GDPR genom att inte informera om personuppgiftsbehandlingen.

Än har inte den svenska tillsynsmyndigheten (IMY) fattat något beslut kring smarta nyhetsbrev. Frågan är relevant eftersom väldigt många nyhetsbrev idag per automatik innehåller någon form av spårning och analys, samtidigt som själva spårningen/analysen sällan går att stänga av för den som tackar nej till spårning. Slutsatsen av det danska beslutet är att avsändaren behöver inhämta ett samtycke enligt GDPR för dessa typer av smarta nyhetsbrev och tydligt måste informera om personuppgiftsbehandlingen.

Läs tillsynsbeslutet här.

 

Denna artikel är skriven av Associate Amanda Boqvist Thiel och Senior Associate/Advokat Emilia Malmberg Larson.