Tech Blog

Nytt avtal mellan EU och USA för att öka användningen av AI

Den 27 januari 2023 tillkännagav EU och USA att de har skrivit under ett gemensamt avtal om att påskynda och öka användningen av AI i syfte att främja det allmännas bästa. Avtalet undertecknades inom ramen för handels- och teknikrådet mellan EU och USA (TTC), en permanent plattform för transatlantiskt samarbete som lanserades 2021. Avtalet tar huvudsakligen sikte på att förbättra jordbruk, hälsovård, katastrofinsatser, klimatprognoser och elnät.

Överenskommelsen utgör det första heltäckande AI-avtalet mellan USA och EU. Tidigare avtal relaterade till AI har varit begränsade till specifika områden, som till exempel integritetsfrågor. EU har i övrigt varit mycket aktiv i arbetet med att ta fram unionsspecifik AI-reglering. Under hösten presenterades bland annat ett nytt förslag till ett AI-ansvarsdirektiv, och i december tog AI-förordningen ytterligare ett steg mot införlivande när ministerrådets position antogs. Delphi kommer naturligtvis att fortsatt följa och rapportera om förslagen.

Det nya avtalet mellan EU och USA öppnar bland annat upp för att utnyttja så kallad AI-modellering, vilket kan beskrivas som maskininlärningsalgoritmer som använder data för att fatta logiska beslut, för att snabba upp och effektivisera myndigheternas verksamhet och tjänster. Genom att samarbeta över gränserna förväntas initiativet ge myndigheterna större tillgång till mer detaljerade och datainriktade AI-modeller.

Utgångspunkten är att EU och USA ska bedriva ett gemensamt forskningsarbete vid framtagandet av AI-modellerna. Den data som används för att träna AI-modellerna ska emellertid inte delas med varandra. Det är en central förutsättning eftersom stora datamängder, så kallad Big Data, ofta innehåller personuppgifter som är svåra att skilja från övriga data. Schrems II-domen och ogiltigförklarandet av Privacy Shield har försvårat lagliga överföringar av personuppgifter till USA, vilket även berör träningsdata.

Avtalet gäller för närvarande endast mellan USA:s utrikesdepartement och Europeiska kommissionen, men förhoppningen är att andra länder ska få möjlighet att ansluta sig till avtalet under de kommande månaderna. Om du vill läsa mer om överenskommelsen kan du klicka här. Om du är nyfiken på AI har vi tidigare skrivit flera blogginlägg på temat. Du hittar blogginläggen om artificiell intelligens här.

 

Denna artikel är skriven av Associate Petri Dahlström.