Tech Blog

Europeiska dataskyddsstyrelsen tar bindande beslut – Enligt Wall Street Journal fastställs att Meta agerar i strid med GDPR

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) antog den sjätte december tre bindande beslut rörande Meta Platforms Ireland Limited (Meta) med stöd av artikel 65 GDPR.

Besluten rör frågan om Meta-plattformarna Facebook, Instagram och WhatsApp har rätt att behandla personuppgifter för syftet att tillhandahålla riktad och individanpassad annonsering baserat på avtalet mellan Meta och respektive användare. Wall Street Journal rapporterade i veckan att EDPB beslutat att detta agerande inte är förenligt med GDPR.

Den irländska dataskyddsmyndigheten som är behörig tillsynsmyndighet avseende frågorna har tidigare kommunicerat ett preliminärt beslut enligt vilket det konstaterades att Metas agerande är förenligt med GDPR. Ett antal andra nationella tillsynsmyndigheter invände mot beslutet som sedermera hänsköts till EDPB.

Besluten som fattades den 6 december 2022 har ännu inte publicerats. Anledningen till detta är att de berörda bolagen står under granskning hos den irländska tillsynsmyndigheten som nu ska fatta beslut i tillsynsärendena och kommunicera desamma till Meta innan EDPBs beslut kan publiceras offentligt.

Meta baserar i dagsläget sin behandling av personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla riktade och individanpassade annonser på avtalet med den enskilda användaren snarare än användarens samtycke. Användare av plattformarna har således varit tvungna att godkänna behandlingen av personuppgifter för personanpassade annonser för att få tillgång till plattformarna.

Beslutet, enligt Wall Street Journals rapportering, innebär att Meta inte längre har rätt att behandla personuppgifter för dessa ändamål med stöd av avtalet med respektive användare. Således måste Meta finna stöd för behandlingen i någon annan rättslig grund enligt GDPR för att tillhandahålla sådan annonsering eller upphöra med behandlingen av personuppgifter för de aktuella ändamålen. Det bör noteras att EDPBs beslut ännu inte har publicerats och således kan Wall Street Journals rapportering inte bekräftas av Delphi. Det är vidare möjligt för den irländska dataskyddsmyndigheten att överklaga besluten samt för Meta att överklaga den irländska dataskyddsmyndighetens beslut baserade på EDBP bedömning.

Delphi följer utvecklingen och publicerar löpande inlägg om de senaste tillsynsärendena och rättsutvecklingen på dataskyddsområdet i stort.