Tech Blog

Nya regler om cybersäkerhet – Europeiska unionens råd har antagit NIS2

Den 28 november 2022 antog Europeiska unionens råd NIS2-direktivet. NIS2-direktivet kommer att ersätta det gamla NIS-direktivet (NIS1) med målsättningen att bidra till ökad cybersäkerhet för kritisk infrastruktur. Antagandet av NIS2-direktivet innebär bland mycket annat att väsentligt fler sektorer kommer omfattas av NIS-direktivets krav på säkerhetsåtgärder.

Delphi har tidigare rapporterat om NIS2-förslaget här på bloggen och du hittar ytterligare information om innebörden av det här.

EU-parlamentet antog NIS2-direktivet den 10 november, vilket betyder att NIS2-direktivet nu har antagits av EU:s båda lagstiftande organ. NIS2-direktivet kommer inom kort att publiceras i sin slutliga form i EU:s officiella tidning. NIS2-direktivet träder i kraft 20 dagar efter att det publicerats i EU:s officiella tidning och EU:s medlemsstater har därefter 21 månader på sig att införliva bestämmelserna i sin nationella lagstiftning.

Pressmeddelandet från Europeiska unionens råd går att läsa i sin helhet här.