Tech Blog

Vad är ”cookie walls”?

ARTIKELSERIE OM COOKIES Artikel 4:

I de fall ni behöver inhämta samtycke för att använda cookies – exempelvis användning av cookies för marknadsföringsändamål – krävs att ett sådant samtycke är frivilligt.

Vissa hemsidor försöker inhämta samtycke genom så kallade ”cookie walls”. En cookie wall innebär att besökaren inte kan använda hemsidan/appen utan att först acceptera användning av cookies.

Av Dataskyddsförordningen (GDPR) framgår det tydligt hur viktigt det är att samtycke lämnas frivilligt. Detta konstateras även i gällande vägledningar avseende cookies och GDPR. Just cookie walls ger inte besökaren ett reellt val eftersom besökaren inte får tillgång till samma innehåll om samtycke inte lämnas. Ni kan alltså inte kräva att besökaren samtycker för att t.ex. få läsa information på er hemsida, göra köp i er e-handel eller använda er app.

Sammanfattningsvis är det alltså inte tillåtet att använda cookie walls för att inhämta samtycke från besökare. Var noggranna med att kontrollera de banners och andra kryssrutor som ni använder. Är det möjligt att tacka nej till era cookies? Gå igenom de texter ni använder och kontrollera att besökaren förstår att det faktiskt är frivilligt att samtycka.

Tänk på att ni endast får använda vissa cookies om besökaren aktivt har tackat ja. Det innebär att exempelvis den som trycker bort er cookiebanner genom en kryssruta inte har samtyckt.