Alla insights

Delphi insights: Ett steg närmare CSDD

I veckan röstade the European Parliament’s legal affairs committee om förslaget till corporate sustainability due diligence directive (CSDD). I bred majoritet röstade man för förslaget vilket syftar till att öka bolags hållbarhetsansvar i hela värdekedjan. Omröstningen ses som en stark indikator inför Europaparlamentets omröstning vilken är planerad till början av sommaren.

Om CSDD antas innebär det att berörda bolag är skyldiga att identifiera och vid behov förebygga, stoppa eller mildra de negativa konsekvenserna av sin och sin värdekedjas verksamhet, för mänskliga rättigheter och miljön. Detta omfattar exempelvis barnarbete, utnyttjande av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald.

Förslaget innebär bland annat;

  1. En utökad tillämpning, jämfört med kommissionens förslag, till att omfatta EU-baserade bolag med mer än 250 anställda och en världsomspännande omsättning på mer än 40 miljoner euro, samt moderbolag med mer än 500 anställda och en världsomspännande omsättning på mer än 150 miljoner euro. Även bolag utanför EU berörs.
  2. Bolag som inte uppfyller kraven enligt CSDD riskerar att bli skadeståndsskyldiga. Det ska även finnas en möjlighet för tillsynsmyndigheter att införa sanktioner. Böterna föreslås uppgå till minst 5 procent av den globala nettoomsättningen.
  3. Företagsledningen ska vara skyldiga att genomföra en övergångsplan som är förenlig med Parisavtalets gräns för den globala uppvärmningen på 1,5 °C. För bolag med över 1 000 anställda kommer ledningen att vara direkt ansvariga vilket även ska påverka de rörliga delarna av löner, t.ex. bonusar.

Vill du veta mer om hur den ökade hållbarhetsregleringen påverkar ditt bolag? Varmt välkommen att höra av dig.

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel

Rebecka Thörn

Partner / Advokat

Malmö

Rebecka Thörn

Sofie Österberg

Associate

Malmö

Sofie Österberg