Alla insights

Delphi insights: Förslag om förändringar inom arbetsrätten har presenterats

Regeringen presenterade under eftermiddagen det förslag som innebär förändringar inom arbetsrätten. Förslaget på förändringarna i lagen om anställningsskydd, LAS, bygger på den s.k. LAS-överenskommelsen. Om förslaget går igenom kommer det bland annat innebära att:

  • ”Saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl”. Detta ska enligt utredningen inte innebära en ändring av gällande rätt, men det ska bli mer förutsägbart för både arbetsgivare och arbetstagare.
  • Möjligheten till omställnings- och studiestöd utökas. Även de som inte omfattas av kollektivavtal kommer att omfattas av stödet.
  • Rätten till undantag enligt turordningsreglerna utökas till tre anställda istället för dagens två. Dessutom ska undantaget gälla oavsett antal anställda hos arbetsgivaren.
  • Allmän visstidsanställning ersätts med särskild visstidsanställning. Kvalifikationstiden för att övergå till en tillsvidareanställnings föreslås att istället för dagens 24 månader vara tolv månader.
  • Heltid ska vara normen i en anställning om inget annat avtalas. Om det inte ingås en heltidsanställning och arbetstagaren begär en förklaring till det, ska arbetsgivaren kunna ange skälen till varför.

Förändringarna föreslås att träda ikraft den 30 juni 2022 för att sen börja tillämpas från den 1 oktober 2022. Vi i Delphis arbetsrättsteam följer utvecklingen noggrant, vid frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Magnus Berterud

Partner / Advokat

Stockholm

Magnus Berterud

Fredrik Nordlöf

Partner / Advokat

Stockholm

Fredrik Nordlöf

Emil Andersson

Partner / Advokat

Göteborg

Emil Andersson

Rebecka Thörn

Partner / Advokat

Malmö

Rebecka Thörn

Magnus Nedstrand

Partner / Advokat

Linköping

Magnus Nedstrand

Marita Gröndahl

Counsel / Advokat

Stockholm

Marita Gröndahl

Emmy Falck (On leave)

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Emmy Falck (On leave)