Alla nyheter

Delphi rådgivare till Olink Holding AB (publ) vid IPO om 406 miljoner USD och notering på Nasdaq Global Market

Advokatfirman Delphi företräder Olink Holding AB (publ) i dess IPO av amerikanska depåbevis (ADS) om 406 miljoner US dollar och notering på Nasdaq Global Market. Varje ADS representerar en aktie i bolaget och erbjudandet av ADS:er bestod både av nyemitterade aktier och befintliga aktier sålda av vissa aktieägare i bolaget, däribland Summa Equity som huvudägare i Olink. Erbjudandet värderar bolaget till cirka 2,38 miljarder US dollar.

Olink (Nasdaq: OLK) är ett bolag vars syfte är att möjliggöra och påskynda området proteomik tillsammans med akademin, över flera sjukdomsområden för att möjliggöra nya upptäckter och förbättra patienters liv. Olink tillhandahåller en plattform av produkter och tjänster som distribueras till stora biofarmaceutiska företag och ledande kliniska och akademiska institutioner för att fördjupa förståelsen för mänsklig biologi i realtid och driva nuvarande hälsovård genom handlingsbar och effektiv vetenskap.

Delphis team bestod huvudsakligen av Annika Melin Jakobsson, Andreas Wirén, Mats Dahlberg, Pekka Frölander och Matilda Karlsson. Därutöver har ett stort antal jurister från Delphi medverkat i arbetet i samband med erbjudandet och noteringen.