Alla nyheter

Delphi rådgivare till AddLife vid dubbla förvärv

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife AB (publ) i samband med två förvärv i form av Healthcare 21 Group och Vision Ophthalmology Group. Tillträde skedde 12 respektive 8 april 2021.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. Koncernen äger och förvärvar marknadsledande bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Healthcare 21 Group är en ledande oberoende Life Science-distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. Bolaget omsätter cirka 1 700 MSEK och har cirka 450 anställda. Förvärvet etablerar AddLife på Irland och i Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till totalt 240 MEUR varav 74 procent betalas kontant och 26 procent genom nyemitterade B-aktier. En tilläggsköpeskilling kan utgå på ytterligare maximalt 5 MEUR.

Vision Ophthalmology Group GmbH är en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Polen. Bolaget omsätter cirka 700 MSEK och har cirka 190 anställda. Förvärvet tillför ett nytt terapeutiskt område till AddLifes produktportfölj. Köpeskillingen uppgår till 165 MEUR varav 50 procent betalas kontant och 50 procent genom befintliga återköpta samt nyemitterade B-aktier. En tilläggsköpeskilling kan utgå på ytterligare maximalt 18 MEUR.

Läs mer om de båda förvärven i AddLifes pressmeddelanden här.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Fredrik Mörner, Michael Juhlin, Glenn Nyström, Berndt Pettersson, Karin Roberts och Emil Blomqvist.