Alla nyheter

Delphi har biträtt Plejd AB (publ) vid förvärv av Pluspole AB samt vid riktad emission till Schneider Electric Industries SAS

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för ”Internet of Things”.

 

Delphi har biträtt Plejd vid förvärv av Pluspole AB. Pluspole AB har historiskt varit ett externt konsultbolag som tillsammans med Plejd har utvecklat Plejds hårdvara. Genom Plejds förvärv av Pluspole tas ett stort kliv avseende bolagets utvecklingsresurser och bolaget erhåller en mycket kompetent och erfaren hårdvaruavdelning med spetskompetens inom de produktområden som Plejd verkar inom.

Förvärvet har skett genom en riktad kvittningsemission och i samband med emissionen har även en riktad emission gjorts till Schneider Electric Industries SAS genom vilket Schneider Electric investerar 64,4 MSEK i Plejd. Schneider Electric är en världsledande aktör inom energihantering och automation och omsätter cirka 25 miljarder euro och har närmare 144 000 anställda världen över.

Delphis team har huvudsakligen bestått av Emil Andersson (Partner), Daniel Jessen Winbo (Senior Associate) samt Andreas Joersjö (Senior Associate).