Alla nyheter

Delphi biträder BRA Bygg AB vid förvärv av hälften av utvecklingsprojektet Wendelstrand

Delphi har biträtt BRA Bygg AB i samband med att BRA Bygg AB köpt in sig som hälftenägare av utvecklingsprojektet Wendelstrand i Mölnlycke utanför Göteborg. Wendelstrand är ett uppmärksammat projekt där ett uttjänt stenbrott intill Landvettersjön ska omvandlas till cirka 800 bostäder nästan uteslutande byggda i trä. BRA Bygg AB ska driva vidare projektet i samarbete med den andra hälftenägaren Next Step Group.

Delphis team bestod av Anders Hulegårdh, Anton Melander, Felicia Lundgren och Måns Persson.