Alla nyheter

Delphi företräder Skandia Fastigheter – detaljplan vinner laga kraft

Delphi har med framgång företrätt Skandia Bostäder AB vid en process i både mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. Utgången innebär att detaljplanen vinner laga kraft och att Skandia nu kan bygga ett större antal lägenheter i stadsdelen Toredammen/Tångudden i Göteborgs kommun.

Skandia Bostäder AB företräddes inför båda domstolar av ett team lett av advokat Anders Hulegårdh.