Alla nyheter

Delphi rådgivare till grundarna av Sitevision AB vid IK Partners investering i bolaget

Delphi har biträtt grundarna av Sitevision AB i samband med IK Partners förvärv av aktier i bolaget samt vid grundarnas återinvestering vid sidan av IK Partners. I och med återinvesteringen kommer grundarna bibehålla en majoritetsandel av ägandet i Sitevision. Tillträde är planerat under våren 2022.

Sitevision är ett svenskt produktföretag med fokus på digitala lösningar avseende främst webbpubliceringsverktyg och intranät. Sitevision har sitt huvudkontor i Örebro med avdelningar i Stockholm, Göteborg och Oslo, tillsammans är de närmare 60 anställda inom företaget.

Delphis team bestod huvudsakligen av Rickard Isacson, Christoffer Malmström och Daniel Malm (M&A) samt Johan Hübner och Erik Ålander (Corporate Commercial).