Alla nyheter

Delphi rådgivare vid spin-off och särnotering av Momentum Group på Nasdaq Stockholm

Momentum Group AB (publ) noterades idag på Nasdaq Stockholm. Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare vid spin-offen från Alligo AB samt vid den efterföljande noteringen på Nasdaq Stockholm.

I fjol gav styrelsen i Alligo i uppdrag åt företagsledningen att utreda möjligheterna för en uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag med syfte att skapa ökat aktieägarvärde genom ökat fokus på respektive affärsområde. Utredningen resulterade i ett beslut om att dela ut samtliga Alligos aktier i dotterbolaget Momentum Group till Alligos aktieägare samt att särnotera Momentum Group på Nasdaq Stockholm. Alligo är fortsatt noterat på Nasdaq Stockholm.

Momentum Group består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn. Koncernen omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 500 anställda.

Delphis team bestod huvudsakligen av Mats Dahlberg, Annika Melin Jakobsson, Jenny Lindén, Glenn Nyström, Agne Lindberg, Berndt Pettersson, Johan Hübner, Dahae Roland, Adam Odmark, Emmy Falck, Emilia Hjers, Tove Rodlert, Jessica Björklund och Fredrik Nykvist.