Alla nyheter

Delphi rådgivare till NIBE vid förvärv av danska LS Control A/S

Advokatfirman Delphi har tillsammans med den danska advokatbyrån Lund Elmer Sandager biträtt värmeteknikbolaget NIBE Industrier AB (publ) vid deras förvärv av 70% av aktierna i danska LS Control A/S. Resterande 30% av aktierna förvärvas i två steg senast 2028. Bolaget kommer ingå i affärsområdet NIBE Element.

NIBE Group är en internationell koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom deras tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför de ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

LS Control A/S som grundades 1969 bedriver sin verksamhet i Herlufmagle på södra Själland. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer huvudsakligen elektronisk styrning och kontroll till ventilations-och värmepumpindustrin. Bolaget har även kunder inom medicinsk teknik, laboratorieutrustning och storkök. LS Control har en årsomsättning på cirka 100 MDKK (ca 150 MSEK) och en rörelsemarginal som överstiger 15%.

Delphis team bestod av Terese Leire, Per-Ivar Svensson and Anders Jemail. Lund Elmer Sandagers team bestod av Ulric Bayer, Camilla Ikast Jessen, Julie Flindt Rasmussen och Nicolai Fløe Jørgensen.