Alla nyheter

Advokatfirman Delphi spår ökat antal fastighetstransaktioner

Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv för utländska investerare och på Advokatfirman Delphi har man tydligt märkts ett ökat intresse.

 

”Förutom de genomförda transaktionerna som offentliggjorts eller som våra advokater gjort finns det också pågående förvärvsprocesser där utländska aktörer håller sig framme. Förfrågningarna från utländska fonder har vi också märkt en påtaglig ökning av. Utländska advokatbyråer tar proaktiva kontakter för att hjälpa sina klienter att hamna hos rätt rådgivare”, säger Stefan Erhag Executive partner på Delphi.

Delphi möter nu det ökade intresset med en strategisk satsning som ytterligare kommer att förstärka Delphis position på fastighetssidan.

”Rekryteringen av Magnus Björkander och Erika Rosenberg ger oss en ytterligare kompetensmässig bredd som kommer att resultera affärsmässigt. Delphis satsning påbörjades egentligen redan för ett drygt år sedan då Anders Hulegårdh förstärkte gruppen i Göteborg. Det är tre väldigt kompetenta personer som vi är övertygad om kommer att utveckla Delphis fastighetsverksamhet på ett mycket positivt sätt”, säger Stefan Erhag.