Alla publikationer

”This site is currently unavailable in your region”

Under de senaste åren har EU vidtagit flera åtgärder för att öka den fria rörligheten på de digitala marknaderna. Bland annat har roamingavgifter slopats och regler har införts som ger konsumenterna rätt att få tillgång till sina streamingtjänster, såsom Netflix, HBO eller Spotify, på utlandssemestern inom EU. I december 2018 införde EU regler som förbjuder omotiverad geoblockering. Bland annat förbjuds näringsidkare från att hindra åtkomst till webbplatser pga. att en kund är bosatt i en annan EU-medlemsstat. Den 1 april i år trädde en svensk lag i kraft enligt vilken näringsidkare som bryter mot reglerna ska betala en sanktionsavgift.

I denna artikel går Karin Roberts och Madeleine Kristoferson igenom de viktigaste bestämmelserna i EU:s geoblockerings-förordning samt reder ut hur förordningen samspelar med det konkurrensrättsliga regelverket.

Karin Roberts

Counsel / Advokat

Stockholm

Karin Roberts

Madeleine Kristoferson

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Madeleine Kristoferson