Alla publikationer

Vem bestämmer vad i entreprenaden?

Att inte klargöra vem på byggarbetsplatsen som egentligen har rätt att fatta beslut i vilka frågor kan lätt leda till tvist mellan beställare och entreprenör. Trots att standardavtalen AB 04 och ABT 06 innehåller bestämmelser som reglerar frågan uppkommer ofta problem.

I den här krönikan skriver Oskar Frankki och Torben Beck Johansson om behörighetsfrågor och ÄTA-arbeten som ofta leder till tvist i byggentreprenader.

Läs hela krönikan här.


Relaterat innehåll