Tech Blog

Delphipodden är tillbaka!

Nu med en serie korta avsnitt om tech-relaterade frågor. I det första avsnittet diskuterar Johan Hübner, Linus Larsén och Felix Makarowski datarelaterade frågor. I avsnittet behandlas på en övergripande nivå bland annat vad data är, rätten att använda data samt vilka frågor med koppling till data som kommer att stå i fokus framöver.

Kort sammanfattat är datarelaterade frågor komplexa. Att reglera tillgång till och rätten att använda data är lite som att reglera rätten till färgen grön. Är du nyfiken på vad detta betyder? Lyssna (och titta!) direkt i spelaren nedan eller via andra plattformar där podcasts normalt finns att hitta.

Här kan du också hitta fler avsnitt ur Delphipodden.