Tech Blog

Delphipodden – Ett nytt regelverk för granskning av utländska direktinvesteringar

Nytt avsnitt av Delphipodden! Denna gång pratar vi om den nya lagen om utländska direktinvesteringar. Hur fullgörs lagens anmälningsplikt? Vilka investeringar omfattas av lagen? Och vad kommer den få för konsekvenser för investeringsklimatet i Sverige? Dessa frågor och många fler diskuteras i detta avsnitt.

Här kan du hitta fler avsnitt av Delphipodden.