Tech Blog

EU-kommissionen vill tillåta dataöverföring från EU till Storbritannien

EU-kommissionen publicerade den 25 februari 2021 ett förslag till beslut med anledning av personuppgiftsöverföring från EU till Storbritannien. Enligt EU-kommissionen säkerställer Storbritannien s.k. adekvat skyddsnivå och dataöverföring från EU till Storbritannien ska därför fortsatt tillåtas.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) kan personuppgifter överföras fritt inom EU och EES. Däremot får överföring av personuppgifter till andra länder endast ske under vissa särskilda förutsättningar, t.ex. om lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller om EU-kommissionen beslutat att ett visst land säkerställer en adekvat skyddsnivå. Genom Schrems II-domen har möjligheterna för tredjelandsöverföring försvårats ytterligare.

I och med Brexit är Storbritannien att betrakta som ett tredje land i GDPR:s mening. Det handels- och samarbetsavtal (Brexitavtalet) som ingåtts mellan EU och Storbritannien innebär dock att personuppgifter under en begränsad övergångsperiod kan fortsätta att strömma från EU till Storbritannien. Hur det kommer se ut efter den 30 juni 2021 har hittills varit oklart.

Förslaget är mycket efterlängtat och kommer nu att delas med Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) för godkännande. Om beslutet antas kommer personuppgifter fortsatt kunna överföras från EU till Storbritannien vilket bland annat kommer möjliggöra fortsatt samarbete mellan många företag i Storbritannien och EU.

Ni hittar förslaget till beslut här.