Tech Blog

Säkerställ att besökaren kan återkalla sitt samtycke

ARTIKELSERIE OM COOKIES Artikel 5:

I vår tidigare artikel om samtycke har vi konstaterat att ni behöver inhämta samtycke för att använda sådana cookies som inte är strikt nödvändiga.

Den som ansvarar för användningen av cookies måste se till att samtycket kan återkallas lika enkelt som samtycket gavs. Besökare ska kunna vända sig till er och återkalla sitt samtycke och dessutom göra detta när som helst.

Det är inte helt enkelt att hantera besökares rättighetsanspråk (såsom rätten att kunna återkalla ett samtycke) i en onlinemiljö. Det är viktigt att inkludera krav på era tjänsteleverantörer så att det är tekniskt möjligt att hantera rättighetskrav. Vem ska stå kostnaderna för att t.ex. bygga om hemsidan för det fall er samtyckesmekanism är felaktigt utformad? Tänk särskilt på detta vid upphandling av nya leverantörer eller tjänster.

Enligt gällande vägledning om just återkallande av samtycke ska den som lämnat sitt samtycke till er via ett ”mus-klick”, ett ”swipeande” eller liknande helst även kunna återta samtycket på liknande sätt. Användaren ska inte behöva besöka en annan hemsida eller vidta krångliga åtgärder, såsom t.ex. ett telefonsamtal under kontorstider, för att kunna dra tillbaka sitt samtycke.

Vidare ska besökaren kunna återkalla sitt samtycke utan att riskera negativa konsekvenser eller bestraffningar såsom försämrad service och helst utan några som helst kostnader.

Kom ihåg att informera om rätten att återkalla samtycke redan när besökaren lämnar sitt samtycke. Det är lätt att missa det i sin cookiebanner. Kom också ihåg att informera om att besökaren kan radera redan placerade cookies i sin webbläsares inställningar.