Alla nyheter

Delphi rådgivare till First Venture i samband med notering

Advokatfirman Delphi har biträtt First Venture Sweden AB (publ) i samband med noteringen av B-aktierna på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen omfattade en nyemission motsvarande en emissionslikvid om 245 miljoner kronor.

Erbjudandet riktades mot institutionella investerare i Sverige och internationellt samt allmänheten i Sverige, Finland, Danmark och Norge och övertecknades från över 3 100 konton. Priset per aktie var 9,75 kronor och marknadsvärdet efter genomförandet uppgår till cirka 365 miljoner kronor.

First Venture Sweden AB bildades 2017 och investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag med ett market cap lägre än 500 miljoner kronor.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg och Jenny Lindén.