Alla nyheter

Delphi rådgivare till Momentum Group vid offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol

Advokatfirman Delphi biträder Momentum Group AB (publ) i samband med Momentum Groups rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ). Aktieägarna erbjuds att överlåta samtliga A- respektive B-aktier i Swedol till Momentum, vari Momentum Group erbjuder aktieägarna i Swedol att välja mellan ett kontantvederlag och ett aktievederlag.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.

Swedol erbjuder kvalitativa varor och tjänster för den professionella användarens behov och önskemål. Koncernen är en multispecialist som förenar bredd med djup inom utvalda specialistområden med fokus på de fem prioriterade kundgrupperna bygg och anläggning, industri och verkstad, åkeri och transport, jord- och skogsbruk samt offentlig service. Swedols B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Clara Jarbrand, Emil Blomqvist, Jenny LindénMatilda Karlsson och Pekka Frölander (capital market), Berndt Pettersson och Christoffer Malmström (finansiering), Linn Strömberg (legal due diligence), Elisabeth Eklund och Madeleine Kristoferson (konkurrensrätt).