Alla nyheter

Delphi tar hem Årets Initiativ av Justitiapriset samt John Neway Herrman tilldelas Årets Justitia

Justitiapriset är en utmärkelse som delats ut årligen till den affärsjuridiska advokatbyrå som arbetar bäst med jämställdhet. Delphi har tilldelats utmärkelsen 2021 och 2017, och får i år motta pris inom den nyinförda kategorin Årets Initiativ för den betydelsefulla Föräldragruppen som startades av Delphis interna jämställdhetsgrupp.

John Neway Herrman tar även emot den individuella utmärkelsen Årets Justitia för hans betydande insatser för jämställdheten i juristbranschen, framför allt genom affärsnätverket Delphi Young Business Forum. Delphis partner Agnes Hammarstrand fick 2019 motta samma utmärkelse.

Årets Initiativ

Nytt för i år är att Justitiapriset utser Årets Initiativ där ett viktigt initiativ inom jämställdhet i branschen lyfts fram. Delphi tilldelas i år Årets Initiativ med deras initiativ att skapa en Föräldragrupp, vars syfte är att skapa en intern plattform där jurister regelbundet kan träffas, dela erfarenheter och hitta praktiska förslag på lösningar på de utmaningar som uppstår när föräldraskap och arbete ska kombineras.

– Vi är mycket stolta över att vår interna jämställdhetsgrupp uppmärksammats genom deras fantastiska initiativ Föräldragruppen. Vi vill gå i bräschen för att förändra den ojämna företagskultur som länge har rått i advokatbranschen. Jämställdhet är inte enbart en självklar rättvisefråga, utan även helt nödvändigt för såväl vår som våra klienters framgång. Vi arbetar aktivt och intensivt med jämställdhetsfrågor för att uppnå en mer inkluderande företagskultur där såväl kvinnor som män trivs och ser en framtid. Jag vill även passa på att rikta ett stort grattis till John för utmärkelsen Årets Justitia och hoppas att vi på Delphi kan fortsätta stötta honom och Delphi Young Business Forum på bästa sätt, säger Stefan Erhag, executive partner på Delphi.

Årets Justitia

Årets Justitia delas ut i samband med Justitiapriset till en person som har gjort insatser för jämställdhet i juristvärlden. Priset syftar till att uppmuntra fler att göra en insats för jämställdhet i branschen. Utmärkelsen för 2023 tilldelas John Neway Herrman på Delphis Stockholmskontor.

– Jätteroligt! Det viktigaste är såklart dock att diskussionen kring frågor om jämställdhet och inkludering fortgår och att konkreta steg tas i rätt riktning. Det handlar, som jag ser det, framför allt om att alla ska uppleva och förvänta sig att man blir rättvist behandlad oavsett kön eller härkomst. Detta tror jag är särskilt viktigt när det kommer till unga människor som ska börja studera eller ta första stegen ut i arbetslivet. Med det sagt, det är fantastiskt att det arbete vi har gjort på Delphi uppmärksammas och i bästa fall inspirerar andra, säger John Neway Herrman.

John Neway Herrman arbetar som Senior Associate / Advokat på Delphi och är verksam inom gruppen Business Advisory i Stockholm. John har sedan sex år tillbaka drivit affärsnätverket Delphi Young Business Forum med målsättningen att skapa ett nätverk med diversitet där alla känner sig välkomna och inkluderade, oavsett könstillhörighet, bakgrund eller bransch.

På Delphi är jämställdhet en stående punkt på alla styrelsemöten och personalmöten då det är en fråga som alltid måste prioriteras och bearbetas. Delphi har satt upp tydliga mål och arbetar strategiskt mot dessa. Byrån har exempelvis återkommande utbildningar och workshops på teman som unconscious bias och inkluderande företagskultur. Delphi låter sig även inspireras av företag bortom branschen som lyckats väl i dessa frågor. Vidare utvärderas byråns alla delägare årligen av sina medarbetare i vilken mån de bidragit till en mer jämställd företagskultur. Samtliga medarbetare utvärderar även sig själva årligen om hur de anser sig bidra till en mer jämställd företagskultur.

Här kan du läsa mer om Justitiapriset.

Här kan du läsa mer om Delphi Young Business Forum.

Läs vår intervju med John där han berättar mer om affärsnätverket Delphi Young Business Forum och arbetet med jämställdhet här.