Alla nyheter

Delphi rådgivare till Akelius i samband med Akelius förvärv av 40 miljoner aktier i Castellum AB av M2 Asset Management AB

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Akelius Residential Property AB (publ) (”Akelius”) vid Akelius förvärv av 40 miljoner aktier i Castellum AB av M2 Asset Management AB. Priset är 115 kr per aktie, totalt 4,6 miljarder kronor, eller 424 miljoner euro. Förvärvet innebär att Akelius blir ägare till 12,2 procent av det totala antalet aktier i Castellum AB, exklusive aktier direktägda av bolaget.

Akelius äger nitton tusen hyreslägenheter i storstäderna New York, Boston, Washington D.C., Austin, Montreal, Toronto, Ottawa, London och Paris.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg och Emil Apelman.