Aktuellt från Delphi


Senaste nyheter


Positivt med införande av svensk lagstiftning för statsstöd

Advokatfirman Delphi har gett in ett remissyttrande avseende betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69). Delphi anser att det är positivt att införa svensk lagstiftning på området och instämmer i stora delar med den föreslagna regleringen men anser bl.a. att visst tillsynsansvar bör införas för Ko...

Läs mer


Advokatfirman Delphi spår ökat antal fastighetstransaktioner

Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv för utländska investerare och på Advokatfirman Delphi har man tydligt märkts ett ökat intresse.   ”Förutom de genomförda transaktionerna som offentliggjorts eller som våra advokater gjort finns det också pågående förvärvsprocesser där utländ...

Läs mer


Delphiadvokat, bolagsjuristernas favorit inom IT-rätt

Johan Kahn, advokat och delägare på Advokatfirman Delphi anses vara den bästa it-advokaten i Sverige enligt klienterna. Johan Kahn är chef för Delphis TMT/Intellectual Property-grupp som rankas bland de främsta i världen1. ”Det är hedrande att bli uppmärksammad på detta sätt. Jag ser mig so...

Läs mer


Delphi biträder i en av de större markexploateringarna

En markyta om 120 000 kvadratmeter i Göteborg ska bebyggas med 85 000 kvadratmeter BTA lager- och industrilokaler. Marken ligger i ett planlagt område söder om Holmvägen i Tuve på Hisingen, Göteborg, och ägs av HIPAB – Holmvägen Industripark AB. Byggnationen beräknas starta under sommaren 2012. Expl...

Läs mer


Stor investering i vindkraft

Advokatfirman Delphi företräder Greenextreme AB när bolaget vid en första omgång införskaffar 30 miljoner kr i kapital för investeringar i vindkraftparker.   Greenextreme är ett bolag inom förnyelsebar energi som projekterar, uppför och investerar i produktion av miljövänlig vindkraft. Bolag...

Läs mer


Ny chef på Delphi i Östergötland

Advokatfirman Delphi har från och med årsskiftet en ny Managing Partner för verksamheten i Linköping och Norrköping. Oscar Brandin har arbetat på Delphi sedan 1999 och efterträder nu Christopher Bona som väljer att kliva av rollen som MP efter sex år.   ”Efter sex års verksamhet som MP...

Läs merDelphi företräder Addtech vid förvärv av BioNordika-koncernen

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtech-koncernen, har förvärvat samtliga aktier i BioNordika Holding AB.   BioNordika Holding AB är moderbolag i BioNordika-koncernen med dotterbolag i Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige. BioNordika-koncernen säljer reagenser och instrum...

Läs mer


Angående Saab Automobilebolagen i konkurs

Trycket på att konkursförvaltningen ska lämna information har varit stort. Vi beklagar att vi inte kunnat möta detta behov och ber om överseende med att vi på grund av tidsbrist inte kan svara på alla förfrågningar. Vi kommer, som tidigare utlovat, löpande informera om vårt arbete allt eftersom, och...

Läs mer

Populära nyheter