Tech Blog

Propositionen till nya konsumentreglerna nu här

Den 22 mars publicerade Finansdepartementet propositionen ”Ett moderniserat konsumentskydd” som innebär många viktiga nyheter för alla företag som säljer till konsumenter. Propositionen var väntad och som vi tidigare skrivit om här på bloggen bygger den på ett av EUs reformpaket ”A new deal for consumers”. De nya EU-reglerna kommer att implementeras i Sverige genom att det görs ändringar i flera olika svenska lagar.

Reglerna innebär ett stort antal nyheter varav den nyhet som fått störst uppmärksamhet är att sanktionsavgifter som är snarlika de som kan utfärdas vid brott mot GDPR nu även införs vid brott mot vissa konsumentregler.

Några exempel på övriga nyheter:

  • Nya informationskrav vid rea och krav på hur tidigare pris ska anges
  • Olika nya informationskrav, bl.a. för marknadsplatser online samt vid distanshandel
  • Krav på transparens om vilka kriterier som främst bestämmer rankningen av digitalt presenterade produkter från andra företag eller konsumenter
  • Krav på transparens om, och i sådana fall på vilket sätt, det säkerställs att konsumentrecensioner kommer från konsumenter
  • Förbud mot vidareförsäljning av biljetter i vissa fall

Implementeringen i Sverige är något försenad men de nya reglerna föreslås börja gälla i Sverige den 1 juli i år 2022.

Läs hela propositionen här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/03/prop.-202122174/.

Har du frågor om de nya reglerna eller hur ni behöver förbereda er? Hör gärna av dig till någon i Delphis team för e-handelsjuridik.