Epicenter | 15 september 12.30-18.00

Delphi Tech Day 2022

En eftermiddag du inte vill missa

Tech law – från ”wow” till ”how”

Trender, insikter och praktisk vägledning från Sveriges ledande experter inom techjuridik. Under pandemin lärde vi oss att ta snabba språng in i digitaliseringen, på många olika plan. Nu behöver vi hantera de juridiska konsekvenserna och skapa praktisk nytta i våra affärer och i samhället. På Delphi Tech Day formar alla deltagare dialogen tillsammans med Sveriges ledande experter – inom techjuridik.

Under dagen kommer tre av Sveriges ledande experter att presentera och guida oss igenom aktuella diskussionsområden:

 • Judith Wolst som ger oss en utblick över de tekniska trender som finns runt hörnet och som innebär både nya utmaningar och möjligheter,
 • Daniel Westman som kartlägger rättsliga trender, lagstiftning som kommer och dess konsekvenser, och
 • Anne-Marie Eklund Löwinder som ger en praktisk insyn i informationssäkerhet.

Därutöver kommer Delphis expertpanel se till att du får med dig konkreta och praktiska råd som underlättar ditt arbete. Dagen bjuder på en kombination av nyheter, lösningar och case inom techjuridiken.

 


 

Expert Tech Trends – Judith Wolst

Entreprenör, digital rådgivare, föreläsare och författare

Judith har arbetat med digitala frågor sedan 2005 och har lång erfarenhet av digitalt arbete både inom det privata näringslivet och offentlig sektor. Judith är trendspanaren som löpande skriver rapporter på temat digitalisering, framtid och hållbarhet. Hon medverkar löpande i svensk media som digital expert. Idag driver hon bland annat SusTechable.

 

 

 

Expert Legal Trends – Daniel Westman

Oberoende forskare och rådgivare, expert på techjuridik

Daniel intresserar sig för juridiken i en digital miljö. Under senare år främst med fokus på dataskydd/GDPR, digital upphovsrätt, e-förvaltningsjuridik, it-avtal, offentlighetsprincipen, öppna data och fria licenser, yttrandefrihet och ansvar på nätet, nätneutralitet, medie- och plattformsreglering samt juridiken kring AI och big data.

Daniel har en bakgrund från Stockholms universitet där han har undervisat och forskat i rättsinformatik. Under lång tid har han även arbetat som rådgivare, bl.a. med rättsutredningar, strategisk juridisk rådgivning, utformning av regelverk samt tvistlösning.

Föredrag och utbildningar upptar en relativt stor del av Daniels tid, där han fokuserar på fördjupningsutbildningar och nyhetsuppdateringar.

Expert Security Strategy Practice – Anne-Marie Eklund Löwinder (Sommarpratare 2022)

Grundare och vd Amelsec, informations- och It-säkerhetsexpert

Anne-Marie är expert på informations- och IT-säkerhet, från hur ledningen skapar säkerhetskultur och införande av ledningssystem för informationssäkerhet till nyttan av kryptering och hantering av lösenord. Hon har i nästan 20 år lett säkerhetsarbetet på Internetstiftelsen i Sverige som ansvarar för den svenska toppdomänen, .se, och att den drivs på ett säkert sätt. Ann-Marie är en internetpionjär och har sedan 1999 jobbat outtröttligt med utvecklingen och införandet av säker DNS för att göra internet säkrare. Valdes 2010, som en av få personer i världen, till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer deltar hon i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet. Hon blev 2013 invald i Internet Hall of Fame.


 

Delphi Tech Day är en viktig eftermiddag för dig som är: Beslutsfattare eller är med och påverkar beslut i verksamheter där digitaliseringen ger upphov till förändring, till exempel:

 • Jurister inom privat och offentlig sektor
 • Upphandlare och projektledare av olika digitaliseringsprojekt
 • För dig som innehar en nyckelroll inom juridik, IT, informationssäkerhet, compliance, försäljning och inköp

Därför vill du inte missa Delphi Tech Day:

 • En unik och fysisk dialog på Epicenter, Stockholms mest spännande mötesplats för tech och innovation
 • Ledande experter inom techjuridiken möter och guidar dig som arbetar med digitaliseringsprojekt

Datum: 15 september 2022
Tid: 12:30-18:00
Plats: Epicenter Stockholm, Mäster Samuelsgatan 36

Antalet platser är begränsat. Skicka oss din intresseanmälan – vi återkommer till dig om du har fått en plats.

Delphis expertpanel


 

Dagens moderator – Agne Lindberg

Partner / Advokat

Agne Lindberg har mer än 25 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom områdena IT-rätt, dataskydd immaterialrätt och outsourcing. Agne är specialist på såväl mindre som omfattande avtalsförhandlingar inom tech, t.ex. upphandling av olika IT system, outsourcing av infrastruktur och applikationsförvaltning och molntjänster. Agne har även deltagit i flera integritetsskyddsprocesser mot Datainspektionen (numera IMY), varit skiljeman i IT-avtalstvister samt tagit fram flera standardavtal för IT-branschen.

Johan Hübner

Partner / Advokat, expert kommersiella avtal & ny teknik

Johan Hübner har omfattande erfarenhet av IT och kommersiella avtal. Johan är även specialist inom frågor kopplade till open source och ny teknik samt IT och immateriella tillgångar vid företagsöverlåtelser. Johans expertis omfattar distribution, licensiering och försäljning av olika onlinetjänster (däribland molntjänster).

Peter Nordbeck

Partner / Advokat, expert IT & outsourcing

Peter Nordbeck har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med IT-rättsliga frågor för svenska och internationella företag, banker och försäkringsbolag. Han fokuserar huvudsakligen på outsourcing, projektavtal, molntjänster och dataskydd. Peter är även en uppskattad föreläsare, bl.a. på Stockholms Universitet, och medförfattare till flera läroböcker i IT-rätt.

Henrik Bengtsson

Partner / Advokat, expert immaterialrätt

Henrik Bengtsson är specialist på immaterialrätt, företagshemligheter, marknadsrätt, IT-rätt samt personuppgiftsfrågor och tvister inom dessa områden. Henrik har även omfattande erfarenhet av Internetrelaterade frågor, integritetsskydd och licensiering. Han har framgångsrikt företrätt klienter i över hundra processer och skiljeförfaranden på immaterialrättsområdet, rörande företagshemligheter och otillbörlig marknadsföring.

Karin Roberts

Counsel / Advokat, expert regulatoriska frågor & konkurrensrätt

Karin har en lång och bred erfarenhet av olika regulatoriska och konkurrensrättsliga frågor såsom säkerhetsskydd, förvärvskontroll, otillåtna samarbeten och missbruk av dominerande ställning. Karin bistår regelbundet klienter i ärenden rörande säkerhetsskydd, kartellutredningar och koncentrationsprövningar.

 

Dahae Roland

Senior Associate / Advokat

Dahae Roland är primärt verksam inom områdena IT och kommersiell avtalsrätt. Dahae arbetar regelbundet med frågor rörande outsourcing, licensiering, distribution och PropTech och har även tidigare erfarenhet från försäkrings- och fastighetsbranschen.

Felix Makarowski

Senior Associate / Advokat

Felix Makarowski arbetar huvudsakligen med IT-avtal, outsourcing, immaterialrätt och dataskydd. Felix föreläser regelbundet om bl.a. artificiell intelligens, cookies, open source, blockchain och kryptovalutor. Felix är även en av de ansvariga för Delphis prisbelönade Delphi Tech Blog.

Erik Ålander

Senior Associate / Advokat

Erik Ålander har bred erfarenhet inom IT-området som omfattar såväl IT-avtal som den senaste tekniken, inklusive artificiell intelligens, open source, blockchain, NFT och kryptovalutor. Eriks erfarenhet omfattar även rådgivning till banker och försäkringsbolag rörande efterlevnad av regelverket Solvens II samt riktlinjer utfärdade av EIOPA och EBA.

Lovisa Lennström

Associate

Lovisa Lennström arbetar med frågor inom dataskydd, immaterialrätt, marknads- och konsumenträtt och har tidigare erfarenhet från domstol. Lovisas erfarenhet inkluderar bl.a. projekt för efterlevnad av dataskyddslagstiftning, lansering av varumärken, utformning av marknadsföring och e-handelsfrågor.

Schema


12.30 Registrering och förmingel

12.45 Introduktion   
Agne Lindberg

12.50 Tech Trends – vad händer runt hörnet och vilka tekniktrender kommer att forma framtiden? Den tekniska utvecklingen går in i en ny fas och förändrar återigen spelreglerna för företag och samhället – nu med teknologier som AI, blockkedjor, 3D-printing och IoT i spetsen. Vad behöver vi veta för att stå rustade framåt? 
Judith Wolst

13.15 Legal Trends – hur ritar teknikutvecklingen om den rättsliga kartan? Och hur påverkar juridiken teknikutvecklingen? Spaning, insikt och arbetssätt för digitaliseringsjuridik
Daniel Westman

13.50 Paneldiskussion – Tekniska trender och ny juridik. Edge computing, API och smarta avtal – hur gör du?
Johan Hübner, Daniel Westman, Erik Ålander & Dahae Roland

14.25 Juridiken i AI-projekt – Case och genomgång av förslag om reglering av AI. GDPR, ”rätten till data”, ”rätten att bli glömd”. Data som det nya ”oljan”. Sätter juridiken käppar i hjulet? Vilka lösningar finns?
Erik Ålander, Felix Makarowski, Henrik Bengtsson & Lovisa Lennström

15.00 Bensträckare och mingel

15.15 Att göra-listan för högre informations- och IT-säkerhet. Praktiska råd och best practice rörande informations- och IT-säkerhet
Anne-Marie Eklund Löwinder

15.45 Vad är juridikens roll i arbetet med informations- och IT säkerhet? Översikt av regelverk, Kontroll och granskning, ansvarsfrågor. Case från praktiken.
Agne Lindberg & Karin Roberts

16.15 Viktiga trender och praktiska tips för IT-anskaffning

 • Så skapar du ett framgångsrikt projektavtal
 • Agil utveckling – hur reglerar du det?
 • Granskning av molntjänster, TIA  

Peter Nordbeck, Agne Lindberg, Dahae Roland & Erik Ålander

17.00 Avslutande kommentarer
Agne Lindberg

17.10-18.00 Mingel – ställ fördjupande frågor och nätverka

Obs! Antalet platser är begränsat.