Alla nyheter

Delphi rådgivare till Cedergrenska vid IPO och listning på Nasdaq First North Growth Market samt vid förvärv av 100 procent av aktierna i Helleborusskolorna

Advokatfirman Delphi har biträtt Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska”) i samband med en IPO om cirka 80 MSEK och vid listning på Nasdaq First North Growth Market samt vid förvärv av Helleborusskolan Täby AB och Helleborusskolan Österåker AB (”Helleborusskolorna”).

IPO:n, som inkluderade en nyemission och försäljning av befintliga aktier, övertecknades kraftigt. Första dagen för handel med Cedergrenskas aktier på Nasdaq First North Growth Market var den 25 maj 2021. Cedergrenska ingick den 19 april 2021 ett förvärvsavtal avseende 100 procent av aktierna i Helleborusskolorna. Säljare var Jolo Curbo AB.

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av deras skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Cedergrenska har därför utformat sin verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla sina arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Delphis team bestod av Andreas Wirén, Rickard Isacson, Matilda Karlsson, Fredrik Nyqvist, Ellen Karp Jakobsson och Emil Blomqvist.