Alla nyheter

Delphi företräder Varberg Energi i joint venture med Wästbygg Gruppen

Varberg Energi och Wästbygg Gruppen tecknade hösten 2022 en avsiktsförklaring för ett joint venture rörande uppförandet av en ny solcellspark söder om Varberg samt uppförande och drift av vindkraftverk i Bäckagård, Tvååker.

Parterna enades i mars om villkoren för projektet samt driften av verksamheten i JV-bolaget, Bäckasol AB. Wästbygg Gruppen är majoritetsägare med 75 procent av aktierna. Varberg Energi har även ingått avtal med Bäckasol AB om drift av solcellsparken och vindkraftsanläggningen samt försäljning av elen för JV-bolagets räkning. När anläggningarna är i full drift förväntas produktionen uppgå till cirka 12 GWh/år.

Delphi har genom Anders Hulegårdh, Christoffer Mangelus och Oscar Friedrich agerat legal rådgivare till Varberg Energi.