Alla nyheter

Delphi har bistått Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) vid ansökan till Naturvårdsverket om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem

Delphi har bistått FTI med analys av de nya reglerna för producentansvar för förpackningar sedan regeringen publicerade förslaget i en promemoria ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper” 2018.

Målet för FTI har hela tiden varit att ansöka om och få tillstånd att bedriva insamling från det att de nya reglerna om tillståndsplikt för insamling börjar gälla den 1 januari 2021. FTI påbörjade sitt omfattande arbete med att samla in förpackningar och tidningar och etablerade systemet med återvinningsstationer över hela Sverige för mer än 25 år sedan. FTI står nu inför omfattande förändringar av insamlingsarbetet. Under de kommande åren ska systemet utvecklas för att erbjuda alla hushåll i Sverige möjligheten att källsortera i hemmet i större utsträckning och lämna förpackningarna till bostadsnära insamling.

Den 31 mars 2020 lämnade FTI in ansökan till Naturvårdsverket med sin beskrivning av hur de omfattande kraven på ett lämpligt och rikstäckande insamlingssystem kommer att uppfyllas. För att kunna genomföra planerna gör FTI även stora satsningar på kommunikation till konsumenter, kommuner och fastighetsägare för att öka kunskapen och skapa förutsättningar för ett förändrat och förbättrat återvinningsbeteende. FTI hoppas därigenom att fortsätta det arbetet som har pågått sedan länge och göra ytterligare skillnad genom att få ännu fler konsumenter att lämna sina förpackningar till återvinning.

Delphis team bestod av Karin Roberts, Elisabeth Eklund, Erica Nobel, Carolin Hammar och Henric Gustafsson.