Tech Blog

EU-kommissionen utser grindvakter

Igår meddelade EU-kommissionen en lista på de företag och tjänster som möter kraven för att betecknas som ”grindvakter” eller ”centrala plattformstjänster” enligt Digital Markets Act, DMA.

De sex företag som just nu betecknats som grindvakter är Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta och Microsoft. Dessa grindvakter har tillsammans 22 centrala plattformstjänster som omfattas av regleringen i DMA. Kommissionen har samtidigt ansett att Samsung lagt fram tillräckliga argument för att deras webbläsare Samsung Browser inte ska omfattas som en central plattformstjänst, och därmed anses inte heller Samsung vara en grindvakt. Detsamma gäller tjänsterna Gmail och Outlook.com, som inte heller omfattas av DMA.

De centrala plattformstjänster som omfattas delas in i olika underkategorier. Indelningen följer av artikel 2 i DMA, och listas längst ned i det här inlägget.

Bakgrund

Syftet med DMA är att hindra grindvakter från att ställa oskäliga villkor för företag och slutanvändare och att säkerställa öppenhet när det gäller viktiga digitala tjänster.

Den 3 juli skulle de potentiella grindvakterna meddela kommissionen ifall de ansåg att de når de tröskelvärden som krävs för att betecknas som grindvakter i enlighet med artikel 3 i DMA.

De företag som meddelade kommissionen enligt ovan var de sex företagen som anges ovan plus Samsung. Kommissionen hade sedan 45 dagar på sig att utvärdera och bedöma om dessa företag faktiskt möter kraven för att betecknas som grindvakter eller inte, och skulle meddela sin bedömning senast igår, 6 september 2023, vilket också gjordes. Kommissionens pressmeddelande i sin helhet finner du här.

Samtidigt har det i dagarna förekommit rapporter om att både Apple och Microsoft argumenterat för att några av deras tjänster inte skulle omfattas av DMA, såsom Apples iMessage och Microsofts sökmotor Bing. Att dessa tjänster inte nämndes i gårdagens pressmeddelande från kommissionen tyder i vart fall på att det inte är säkert att de omfattas, vilket också kan ha påverkan på hur beräkningen av antalet slutanvändare ska ske och vilka faktorer som ska beaktas utöver det i bedömningen av centrala plattformstjänster.

Vad händer framöver?

Att iMessage och Bing inte kom med på gårdagens lista betyder dock inte att man nu kan bekräfta att de inte omfattas av DMA. Kommissionen har nämligen redan inlett en marknadsundersökning, i enlighet med artikel 17 i DMA. Detta innebär rent praktiskt att kommissionen ska utreda närmare huruvida Microsoft och Apple har rätt i att deras centrala plattformstjänster inte ska omfattas av DMA, även om de uppfyller tröskelvärdena. Denna undersökning ska vara klar inom fem månader. Om kommissionen anser att de ändå ska omfattas, kommer även dessa tjänster att omfattas av DMA.

 • Ett företag som uppfyller tröskelvärdena får nämligen genom tillräckligt underbyggda argument visa att det i undantagsfall, på grund av de omständigheter under vilka den relevanta centrala plattformstjänsten är verksam, inte uppfyller kraven i DMA. De krav som då åsyftas är att företaget 1) ska ha en betydande inverkan på den inre marknaden, 2) tillhandahåller en central plattformstjänst som är en viktig ingång för företagsanvändare för att nå ut till slutanvändare, och 3) har en fast förankrad och varaktig ställning i sin verksamhet eller det kan förutses att det kommer att ha en sådan ställning inom en nära framtid.

Vidare har kommissionen inlett en marknadsundersökning avseende om Apples iPadOS bör omfattas av DMA, där undersökningen ska vara klar inom tolv månader. Detta ser vi fram emot att läsa mer om i takt med att det utreds av kommissionen.

Grindvakternas skyldigheter

Grindvakterna har nu sex månader på sig att följa alla skyldigheter och krav i DMA. Under dessa sex månader ska de bland annat lämna in en detaljerad rapport där de redogör för hur de olika artiklarna i DMA följs.

Om en grindvakt inte fullgör skyldigheterna enligt förordningen har kommissionen befogenhet att utdela stora sanktionsavgifter, som kan uppgå till så mycket som 20 % av företagets totala globala omsättning vid upprepade överträdelser, annars 10 %.

Delphi har tidigare skrivit om DMA här (2021), här (2022) och här (2022).

Delphi har även behandlat DMA i Delphipodden, där en grundlig genomgång av reglerna och hur de fungerar ges. Poddavsnittet hittar du här.

Vi ser fram emot att följa kommissionens utredningar och hur dessa krav kommer att påverka grindvakterna i praktiken.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Centrala plattformstjänster

Onlinebaserade sociala nätverkstjänster:

 • Tiktok
 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin

Onlinebaserade förmedlingstjänster:

 • Google Maps
 • Google Pay
 • Google Shopping
 • Amazon Marketplace
 • App Store
 • Meta Marketplace

Webbläsare:

 • Chrome
 • Safari

Operativsystem:

 • Google Android
 • iOS
 • Windows PC OS

Sökmotorer:

 • Google Search

Videodelningsplattformstjänster:

 • Youtube

Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster:

 • Whatsapp
 • Messenger

Onlinebaserade annonseringstjänster:

 • Google
 • Amazon
 • Meta

 

Denna artikel är skriven av Associate Sebastian Torres och Senior Associate/Advokat Louise Sundström.