Delphi Tech Blog

Juridiska nyheter och uppdateringar inom teknikvärlden

Välkommen till Delphi Tech Blog! Här delar vi med oss av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer. Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.


 Veckans förordningsbegrepp: biometriska uppgifter

Förslaget till förordning innehåller en rad intressanta definitioner och begrepp. Vissa av definitionerna har övertagits från dataskyddsdirektivet och motsvarar vad som redan gäller enligt vår nuvarande reglering, medan vissa har tillkommit, ändrats eller kompletterats med ytterligare element. Framö...

Läs mer


Vad är det egentligen vi väntar på?

Snart har två år gått sedan Kommissionen presenterade förslaget till dataskyddsförordning. Sedan dess har förslaget diskuterats och bearbetats intensivt av EU:s lagstiftande organ och många har tyckt till om dess innehåll och presenterat förslag till ändringar. I år ser vi med särskilt intresse fram...

Läs mer


Binding Corporate Rules #2 – Krav på företagsreglernas innehåll

I vårt tidigare inlägg på dettatema nämnde vi att s.k. binding corporate rules, eller bindande företagsregler föreslås införas som ett självständigt undantag från förbudet mot överföring av personuppgifter till länder utanför EES-området (”tredje land”) som saknar adekvat skyddsnivå för personuppgif...

Läs mer


Nya strategier från EU-kommissionen om dataöverföring till USA

Mot bakgrund av den senaste tidens avslöjanden om den amerikanska underrättelsetjänstens storskaliga datainsamlingar, presenterade kommissionen igår ett antal åtgärder som behöver vidtas för att återupprätta förtroendet för dataflöden mellan EU och USA. Åtgärderna presenteras i form av dels ett stra...

Läs merUtökade skyldigheter att rapportera till tillsynsmyndigheten

Kommissionens förslag till ny dataskyddsförordning (”förslaget”) innehåller utökade skyldigheter för personuppgiftsansvariga att rapportera personuppgiftsbrott till tillsynsmyndigheten. Ett personuppgiftsbrott definieras som ett säkerhetsbrott som leder till förstöring, förlust eller ändring av uppg...

Läs merÖkad oro för försening av dataskyddsförordningen

I vårt senaste inlägg förra veckan tog vi upp att one stop shop-regleringen tillfälligt stoppas i Rådet. Vi nämnde även kort att Viviane Reding särskilt uttryckt kritik mot hanteringen inom Rådet. Reding är särskilt kritisk mot att hanteringen innebär ett steg tillbaka istället för, som önskat, ett...

Läs mer


One stop shop-reglering stoppas tillfälligt i Rådet

Av Christine Storr (Kirchberger) Som tidigare har nämnts här, möttes EU:s justitie- och inrikesministrarna förra veckan för att diskutera dataskyddsfrågor. Efter att rådet har kommit långt i förhandlingarna, och bl.a. utryckt stöd för one stop shop, har situationen nu ändrats. Just förslaget för one...

Läs merIdag diskuteras dataskyddsfrågor i RIF-rådet

Idag möts Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet). I RIF-rådet samlas justitie- och inrikesministrarna från EU:s medlemsländer ungefär varannan månad för att diskutera utvecklingen och genomförandet av samarbetet och den gemensamma politiken på detta område. Rådet antar...

Läs mer