Delphi Tech Blog

Delphi Tech Blog


Christine hälsar välkommen

Av Christine Storr (Kirchberger) Mitt namn är Christine Kirchberger och jag är doktorand och lärare inom rättsinformatikpå Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om rättsinformation som verktyg, med fokus på sambandet mellan sökteknologi, rättskälleläran och...

Läs mer