Delphi Tech Blog

Juridiska nyheter och uppdateringar inom teknikvärlden

Välkommen till Delphi Tech Blog! Här delar vi med oss av juridiska nyheter och uppdateringar som sker inom teknikvärlden. Vi skriver om det senaste inom AI, dataskydd, blockchain, cybersäkerhet, e-handel, FinTech, och mycket mer. Bloggen drivs av jurister från alla våra kontor som jobbar med dessa frågor inom vårt verksamhetsområde Tech & IP.


 


Nya strategier från EU-kommissionen om dataöverföring till USA

Mot bakgrund av den senaste tidens avslöjanden om den amerikanska underrättelsetjänstens storskaliga datainsamlingar, presenterade kommissionen igår ett antal åtgärder som behöver vidtas för att återupprätta förtroendet för dataflöden mellan EU och USA. Åtgärderna presenteras i form av dels ett stra...

Läs merUtökade skyldigheter att rapportera till tillsynsmyndigheten

Kommissionens förslag till ny dataskyddsförordning (”förslaget”) innehåller utökade skyldigheter för personuppgiftsansvariga att rapportera personuppgiftsbrott till tillsynsmyndigheten. Ett personuppgiftsbrott definieras som ett säkerhetsbrott som leder till förstöring, förlust eller ändring av uppg...

Läs merÖkad oro för försening av dataskyddsförordningen

I vårt senaste inlägg förra veckan tog vi upp att one stop shop-regleringen tillfälligt stoppas i Rådet. Vi nämnde även kort att Viviane Reding särskilt uttryckt kritik mot hanteringen inom Rådet. Reding är särskilt kritisk mot att hanteringen innebär ett steg tillbaka istället för, som önskat, ett...

Läs mer


One stop shop-reglering stoppas tillfälligt i Rådet

Av Christine Storr (Kirchberger) Som tidigare har nämnts här, möttes EU:s justitie- och inrikesministrarna förra veckan för att diskutera dataskyddsfrågor. Efter att rådet har kommit långt i förhandlingarna, och bl.a. utryckt stöd för one stop shop, har situationen nu ändrats. Just förslaget för one...

Läs merIdag diskuteras dataskyddsfrågor i RIF-rådet

Idag möts Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet). I RIF-rådet samlas justitie- och inrikesministrarna från EU:s medlemsländer ungefär varannan månad för att diskutera utvecklingen och genomförandet av samarbetet och den gemensamma politiken på detta område. Rådet antar...

Läs mer


Skyldigheten att utse personuppgiftsombud

Kommissionens vs. LIBE-utskottets förslag I vårt inlägg i tisdags om personuppgiftsbiträdets förändrade roll nämnde vi bland annat att skyldigheten att utse personuppgiftsombud under vissa förutsättningar även ska gälla för ett personuppgiftsbiträde. I beskrivningen utgick vi från Kommissionens förs...

Läs mer


Personuppgiftsbiträdets roll förändras

Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation och relationen dem emellan styrs genom avtal – ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Regleringen kring a...

Läs mer


Välkommen till Delphi Data Protection Blog

Vi vill börja med att tacka för all den positiva respons som vi hittills har fått i samband med lanseringen av bloggen. Vi i Delphis TMT/IP-grupp följer utvecklingen på dataskyddsområdet noga. När idén väcktes att hitta ett sätt att dela med oss av våra reflektioner och samtidigt öppna upp för en di...

Läs mer


Utökade sanktioner från tillsynsmyndigheten

Den kanske mest ingripande förändringen till följd av Kommissionens förslag av den 25 januari 2012 till ny dataskyddsförordning (”förslaget”) är att de sanktioner som kan åläggas den som gör sig skyldig till överträdelser mot regleringingen sannolikt blir avsevärt strängare. Hittills har regleringen...

Läs mer